ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่สวนผัก ของคนรักสุขภาพ และผู้สนใจปลูกผักไร้ดิน (Hydroponic system)

22 มิ.ย. 2554

การย้ายกล้าลงรางปลูก (NFT)

            ต้นกล้าที่ปลูกในวัสดุปลูกเพอร์ไลน์

         เมื่อต้นกล้าสลัดมีอายุได้ 2 สัปดาห์ ก็ถึงเวลาย้ายต้นกล้ามาเลี้ยงต่อบนรางปลูก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
   
 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการต่อระบบการไหลเวียนของน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้รองแหวนยกระดับน้ำที่ปลายรางให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ระดับการไหลของน้ำหนาประมาณ 2-4 มิลิเมตร(ต้นกล้ายังเล็กอยู่รากยังสั้นจึงต้องมั่นใจว่ารากพืชได้รับสารละลาย)
 3. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักสลัดลงรางปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน)
กล้าสลัดกรีนโอ๊ค อายุ 2 สัปดาห์

    เลี้ยงกล้าสลัดด้วยน้ำสะอาด 1 วัน


    4. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
    5. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)

ระบบน้ำในถังใส่สารละลาย ที่มีการเติม ออกซิเจนเข้าไปในระบบด้วย
          ต้นกล้าที่ปลูกด้วยฟองน้ำ


      ย้ายกล้าผักเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
   
ต้นกล้าที่พร้อมย้ายลงรางปลูก


 1. เตรียมระบบปลูกให้พร้อม โดยการต่อระบบการไหลเวียนของน้ำและตรวจสอบระดับน้ำสะอาดในถังเก็บสารละลาย
 2. ให้รองแหวนยกระดับน้ำที่ปลายรางให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ระดับการไหลของน้ำหนาประมาณ 2-4 มิลิเมตร(ต้นกล้ายังเล็กอยู่รากยังสั้นจึงต้องมั่นใจว่ารากพืชได้รับสาร ละลาย)
 3. เตรียมถ้วยปลูกที่มีการเจาะรูที่ก้นถ้วยเพื่อรองรับฟองน้ำ
 4. นำกล้าผักสอดเข้าใต้ถ้วยปลูกให้ฟองน้ำเหลือใต้ถ้วยปลูกประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร
 5. ให้ทำการย้ายต้นกล้าผักสลัดลงรางปลูก (การย้ายกล้าควรย้ายในช่วงเย็น เนื่องจากต้นกล้าจะได้พักฟื้นในช่วงเวลากลางคืน)เลี้ยงกล้าสลัดด้วยน้ำสะอาด 1 วัน

  ต้นกล้าผักไทย ย้ายปลูกในรางระบบ NFT
     6. เติมสารละลาย A ตามอัตราส่วนผสมข้างขวด (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร) แล้วปล่อยให้ระบบหมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงรากของผักสลัดก่อน
     7. หลังจากนั้น ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ให้ทำการเติมสารละลาย B ตามอัตราส่วนที่เท่ากันกับสารละลาย A ( 3-5 ซีซี ต่อ น้ำสะอาด 1 ลิตร)
  ข้อควรระวัง

       1. พื้นที่การปลูกต้องมั่นใจว่าผักโดนแดด อย่างน้อยวันละ 4-6 ชั่วโมง  ไม่เช่นนั้นผักที่ได้จะมีรูปทรงไม่สวย เนื่องจากผักจะยืดตัวหาแสง
       2. การเติมสารละลายห้ามเติมพร้อมกัน เนื่องจากว่า สารละลายบางตัวจะทำปฏิกิริยาต่อกัน แล้วจับตัวกันเป็นเกลือ ต้นกล้าก็จะไม่สามารถดูดสารละลายไปใช้ได้
       3. การย้ายกล้าไม่ควรย้ายในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้กล้าสลัดที่ย้ายมาใหม่ปรับตัวกับอุณหภูมิไม่ทันอาจถึงขั้นลาโลกได้ (เหี่ยว เฉา แล้วก็ตาย)
       4. หากอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนมากๆ ให้ทำการลดอุณหภูมิของสารละลายลง ซึ่งผมใช้วิธีนำขวดน้ำแช่ช่องฟิตให้เป็นน้ำแข็งแล้วนำมาแช่ในถังสารละลาย


  ขวดน้ำแข็งแช่ในถังสารละลาย เพื่อลดอุณหภูมิของสารละลาย ขณะที่อากาศร้อนมากๆ ใช้ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น